ร้านซ่อมคอมดอทเน็ต - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 24
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 23
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 6
ออนไลน์มากที่สุด: 97 - ธันวาคม 06, 2019, 08:31:50 am
ออนไลน์วันนี้: 11
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.04
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.06
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 3
สมาชิกล่าสุด: ???????????
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 10.05
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
??????????? 23
???????????????????????????????????? 8
?????????????? ??????????? 1
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????   0
???????????? Windows No - Disk   0
Tip ????? Windows ??????????   0
??????? Windows ??????   0
Server For Update Nod V3   0
????????????????????   0
???????? windows 7 ??????????????????? Lan ?????????????????????   0
Plugin Fiefox   0
?????????????????????????????????????????????? ??? ?????????   0
???????????? Windows No - Disk 68054
Tip ????? Windows ?????????? 11929
Server For Update Nod V3 11061
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 5204
??????? Windows ?????? 4971
?????????????????????????????????????????????? ??? ????????? 4093
???????????????????? 3944
???????? windows 7 ??????????????????? Lan ????????????????????? 3597
Plugin Fiefox 3316
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
??????????? 23
??????????? 8ชั่วโมง 2นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 0 0 0 71
มิถุนายน 2023 0 0 0 13
พฤษภาคม 2023 0 0 0 44
เมษายน 2023 0 0 0 25
มีนาคม 2023 0 0 0 34
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 26
มกราคม 2023 0 0 0 71
* 2022 0 0 0 35
ธันวาคม 2022 0 0 0 14
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 18
ตุลาคม 2022 0 0 0 23
กันยายน 2022 0 0 0 24
สิงหาคม 2022 0 0 0 34
กรกฎาคม 2022 0 0 0 34
มิถุนายน 2022 0 0 0 32
พฤษภาคม 2022 0 0 0 35
เมษายน 2022 0 0 0 26
มีนาคม 2022 0 0 0 32
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 20
มกราคม 2022 0 0 0 20
* 2021 0 0 0 37
ธันวาคม 2021 0 0 0 15
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 19
ตุลาคม 2021 0 0 0 17
กันยายน 2021 0 0 0 17
สิงหาคม 2021 0 0 0 15
กรกฎาคม 2021 0 0 0 16
มิถุนายน 2021 0 0 0 37
พฤษภาคม 2021 0 0 0 19
เมษายน 2021 0 0 0 19
มีนาคม 2021 0 0 0 17
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 16
มกราคม 2021 0 0 0 17
* 2020 0 0 0 45
ธันวาคม 2020 0 0 0 22
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 15
ตุลาคม 2020 0 0 0 14
กันยายน 2020 0 0 0 12
สิงหาคม 2020 0 0 0 18
กรกฎาคม 2020 0 0 0 19
มิถุนายน 2020 0 0 0 31
พฤษภาคม 2020 0 0 0 20
เมษายน 2020 0 0 0 15
มีนาคม 2020 0 0 0 13
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 23
มกราคม 2020 0 0 0 45
* 2019 0 0 0 97
ธันวาคม 2019 0 0 0 97
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 51
ตุลาคม 2019 0 0 0 16
กันยายน 2019 0 0 0 16
สิงหาคม 2019 0 0 0 13
กรกฎาคม 2019 0 0 0 14
มิถุนายน 2019 0 0 0 14
พฤษภาคม 2019 0 0 0 15
เมษายน 2019 0 0 0 13
มีนาคม 2019 0 0 0 13
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 14
มกราคม 2019 0 0 0 19
* 2018 0 0 0 31
ธันวาคม 2018 0 0 0 18
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 21
ตุลาคม 2018 0 0 0 27
กันยายน 2018 0 0 0 26
สิงหาคม 2018 0 0 0 26
กรกฎาคม 2018 0 0 0 22
มิถุนายน 2018 0 0 0 31
พฤษภาคม 2018 0 0 0 24
เมษายน 2018 0 0 0 26
มีนาคม 2018 0 0 0 28
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 26
มกราคม 2018 0 0 0 31
* 2017 0 0 0 29
ธันวาคม 2017 0 0 0 24
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 23
ตุลาคม 2017 0 0 0 28
กันยายน 2017 0 0 0 26
สิงหาคม 2017 0 0 0 19
กรกฎาคม 2017 0 0 0 18
มิถุนายน 2017 0 0 0 19
พฤษภาคม 2017 0 0 0 17
เมษายน 2017 0 0 0 15
มีนาคม 2017 0 0 0 29
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 17
2017-02-01 0 0 0 14
2017-02-02 0 0 0 12
2017-02-03 0 0 0 11
2017-02-04 0 0 0 12
2017-02-05 0 0 0 11
2017-02-06 0 0 0 14
2017-02-07 0 0 0 11
2017-02-08 0 0 0 12
2017-02-09 0 0 0 17
2017-02-10 0 0 0 11
2017-02-11 0 0 0 11
2017-02-12 0 0 0 10
2017-02-13 0 0 0 12
2017-02-14 0 0 0 11
2017-02-15 0 0 0 11
2017-02-16 0 0 0 12
2017-02-17 0 0 0 13
2017-02-18 0 0 0 16
2017-02-19 0 0 0 14
2017-02-20 0 0 0 13
2017-02-21 0 0 0 15
2017-02-22 0 0 0 13
2017-02-23 0 0 0 12
2017-02-24 0 0 0 14
2017-02-25 0 0 0 14
2017-02-26 0 0 0 10
2017-02-27 0 0 0 11
2017-02-28 0 0 0 13
มกราคม 2017 0 0 0 21
* 2016 0 0 0 26
ธันวาคม 2016 0 0 0 21
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 22
ตุลาคม 2016 0 0 0 25
กันยายน 2016 0 0 0 20
สิงหาคม 2016 0 0 0 19
กรกฎาคม 2016 0 0 0 23
มิถุนายน 2016 0 0 0 24
พฤษภาคม 2016 0 0 0 22
เมษายน 2016 0 0 0 25
มีนาคม 2016 0 0 0 25
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 25
มกราคม 2016 0 0 0 26
* 2015 0 0 0 26
ธันวาคม 2015 0 0 0 26
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 21
ตุลาคม 2015 0 0 0 21
กันยายน 2015 0 0 0 15
สิงหาคม 2015 0 0 0 19
กรกฎาคม 2015 0 0 0 11
มิถุนายน 2015 0 0 0 16
พฤษภาคม 2015 0 0 0 16
เมษายน 2015 0 0 0 22
มีนาคม 2015 0 0 0 16
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 13
มกราคม 2015 0 0 0 13
* 2014 0 0 0 23
ธันวาคม 2014 0 0 0 12
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 11
ตุลาคม 2014 0 0 0 10
กันยายน 2014 0 0 0 12
สิงหาคม 2014 0 0 0 23
กรกฎาคม 2014 0 0 0 10
มิถุนายน 2014 0 0 0 9
พฤษภาคม 2014 0 0 0 12
เมษายน 2014 0 0 0 7
มีนาคม 2014 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 9
มกราคม 2014 0 0 0 6
* 2013 3 3 0 16
ธันวาคม 2013 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 6
ตุลาคม 2013 0 0 0 5
กันยายน 2013 0 0 0 7
สิงหาคม 2013 0 0 0 8
กรกฎาคม 2013 1 1 0 8
มิถุนายน 2013 2 2 0 7
พฤษภาคม 2013 0 0 0 5
เมษายน 2013 0 0 0 8
มีนาคม 2013 0 0 0 13
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 14
มกราคม 2013 0 0 0 16
* 2012 0 0 0 11
ธันวาคม 2012 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 6
ตุลาคม 2012 0 0 0 7
กันยายน 2012 0 0 0 11
สิงหาคม 2012 0 0 0 7
กรกฎาคม 2012 0 0 0 7
มิถุนายน 2012 0 0 0 9
พฤษภาคม 2012 0 0 0 7
เมษายน 2012 0 0 0 7
มีนาคม 2012 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 5
มกราคม 2012 0 0 0 5
* 2011 194 240 203 20
ธันวาคม 2011 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 8
ตุลาคม 2011 0 0 0 6
กันยายน 2011 2 3 0 6
สิงหาคม 2011 0 0 0 7
กรกฎาคม 2011 0 0 0 20
มิถุนายน 2011 1 1 0 10
พฤษภาคม 2011 0 0 0 7
เมษายน 2011 0 0 0 6
มีนาคม 2011 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2011 0 0 0 7
มกราคม 2011 191 236 203 17
* 2010 11 27 15 24
ธันวาคม 2010 0 0 1 10
พฤศจิกายน 2010 1 1 0 7
ตุลาคม 2010 0 0 1 7
กันยายน 2010 3 3 2 4
สิงหาคม 2010 1 1 1 4
กรกฎาคม 2010 1 1 2 4
มิถุนายน 2010 0 0 1 3
พฤษภาคม 2010 0 0 2 4
เมษายน 2010 1 17 3 3
มีนาคม 2010 1 1 0 3
กุมภาพันธ์ 2010 0 0 0 3
มกราคม 2010 3 3 2 24
* 2009 9 9 2 9
ธันวาคม 2009 1 1 1 2
พฤศจิกายน 2009 5 5 0 9
ตุลาคม 2009 3 3 1 2